How to fix an Oregon Scientific clock?

My Oregon scientific clock is showing parts of numbers so how can this be fixed? Model number RM313PNA

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe