Why does my screen stay blank when on charge?

why does my screen stay blank when on charge

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe