Power light is on but LCD touch screen not working

Hi there,

I bought new LCD touch screen but its not working even the power light is on !

I checked all connectors but nothing change..

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe