Ga door naar hoofdinhoud

7.9 inch display / Model A1455 / Available in black or white / Announced October 23rd, 2012 / 16, 32, or 64 GB capacity

30 Vragen Bekijk alle

Is the regular ipad mini lcd compatible with the ipad mini cdma?

I was wondering if putting in an ipad mini 2 lcd will work with the ipad mini cdma 1st gen. Or are they two different lcd part.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

The LCD from the iPad mini 2 is a retina resolution screen whereas the LCD on the iPad mini is not, so they are not compatible.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

What do you mean CDMA? The cellular version of the ipad mini first gen and wifi only version of the ipad mini first gen have the same lcd, so they are compatible. But as stated above the ipad mini 2 and mini 1 do not have the same LCD and are not compatible.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

tom smith zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 50