The screen is blinking off and on

Screen blinks off and on but it will sew.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe