phone wont recognise sim after battery and charging port repair

phone wont recognise sim after battery and charging port repair

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe