iPad Mini 2 iTunes Cable Error 9

i try a lot of way to restore still came out error 9

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

what is the problem??

door

Voeg een opmerking toe