Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy J2 is an Android smartphone that was released in November of 2016.

45 Vragen Bekijk alle

battery is lasting less

I have recently buied a new phone Samsung j2 but the battery is not lasting so why and what's the problem? ??

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Did you buy the phone brand new or not, could be various reasons on why the battery is not lasting.

Battery dead.

Charging ic, meaning the battery is not charging correctly.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

sonam zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 325