My sunglass holder door on 2011 frontier fell off

On the inside roof of a 2011 frontier Nissan their is a sunglass holder that opens and the door fell off. How do I put it back on?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe