Creating vivo phone account

I need help to create vivo phone account in my country, vivo do no longer accept email registration and is only phone number, I think only Chinese phone number. I need help to creat account

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 11

2 opmerkingen:

Opening vivo account

door

did not help i still cant sign in

door

Voeg een opmerking toe