Ga door naar hoofdinhoud

Released on September 19, 2014, this 5.5" screen iPhone is the larger version of the iPhone 6.

1498 Vragen Bekijk alle

Why my iPhone 6 plus teach and app working by it self

my i phone 6 plus teach and app are woking by it self without teaching to screen its typing and app are opening by it self

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Hi,

I would suggest you try replacing your screen, that would be the first thing to do.

If that doesn’t work, then it may be a logic board issue which would require someone who can microsolder to help you out.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

look at microsoldering.com for a description of touch IC disease and see if your phone fits this description.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

zia.akhundzada zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 70