Why my cellphone stock on logo

how to fix my cellphone i try to rebot but its not work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe