lcd light not trya

lcd light 10 secind off power botton clik light no werk

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe