Ga door naar hoofdinhoud

HP's expandable, RPN-based graphing calculator. Manufactured from 1990 until 2003.

22 Vragen Bekijk alle

Calculator not turning on

I have changed the batteries several times and the calculator will not turn on.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

If there is a power on button,check the connections of it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

James Mahlum zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 178