Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The Nissan Altima is a mid-size automobile manufactured by Nissan, and is arguably a continuation of the Nissan Bluebird line, which began in 1957.

144 Vragen Bekijk alle

Where is the Speed Control Located?

where is the speed Control located in the Nissan Altima 2.5 2002?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Do you mean the Engine Speed Sensor? This is located on the back of the engine block near the transmission. It is held in by a 10mm bolt.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

waht workig to intak sensor

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ana zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 3,608