haier laptop y11b keyboard not working

my laptop tablet is working but the keyboard is not working..when i start the pc the keyboard is work for 1 second but suddenly it stop !!!!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 5
Voeg een opmerking toe