Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The Xbox One X (Model 1787) is Microsoft's latest high-powered game console, succeeding the Xbox One S. The Xbox One X was released on November 7th, 2017.

80 Vragen Bekijk alle

One of the RB click buttons on the board is broken on the controller

On my Xbox one X controller, the RB button on the board is broken and dosent make the clicking sound, I'm willing to solder a $2 part if I can find correct button. Any help?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Xbox One Wireless Controller 1697 Bumpers Replacement

Have a look on Amazon or eBay.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

william landrum zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 399