Could I change the Lcd on zenwatch3?

The Lcd display is damaged is it possible to buy it and change it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe