Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for Saturn's 2nd generation SC, SL, and SW.

19 Vragen Bekijk alle

Why does my 1999 S-1 not always start? Battery is good, but perhaps th

Sometimes it starts just fine, but more often than not, after turning the key there is NOTHING. Not even any lights.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Probably starter motor ? Test it with a multimeter

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Betty Hobbs zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 33