Ga door naar hoofdinhoud

The Kenmore Elite HE3 is a washing machine by Kenmore.

613 Vragen Bekijk alle

f 02 error code

sometimes water does drain out, but getting worse. Thought I'd try the drain plug filer - where is it located?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Read This

http://www.fixya.com/support/t1225379-f2...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

bob zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 11,161