Fixing a wind up alarm clock by equity

The clock is over winded and can't release

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe