Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy A5 (2016), an Android Smartphones released by Samsung Electronics in 2016.

58 Vragen Bekijk alle

error that showing unable to charge charging as been paused. battery t

error that showing unable to charge charging as been paused. battery tamperature too low

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The usual cause is liquid damage on the charging port assembly or a physically damaged charging port. You will need to look for a mobile phone repair shop that replaces the charging ports for this model.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sabith zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 55