Why does my tablet restart when I open apps

Tablet reboots when gaming apps are opened

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe