Ga door naar hoofdinhoud

Repair information for the Samsung Galaxy Tab 12.2, released in 2014. Model numbers: SM-T900, SM-T905.

33 Vragen Bekijk alle

charger into the port of the tablet its hard to put in

So i have a samsung galaxy note pro 12.2 model is smp900 and it said it was charging but it wasnt, also it went dead and the problem is that when i try putting in the usb charger into the port of the tablet its hard to put in and it goes in eventuallly but the tablet doesnt respond and its dead. I really need a solution to this, is there somrthing wrong with the charging port idk help plzz.ty

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Get a new charger.

Or The charging port on the motherboard needs to be replaced

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

albeteinstien zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 48