Ga door naar hoofdinhoud

Released in November 2013, this model of the HP 2000 series is the perfect device for those on a budget, but don't want to sacrifice performance.

35 Vragen Bekijk alle

screen keeps flashing back and forth

keeps flashing back and forth from desktop to home screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I'm not trying to be funny, but it sounds like you have a key on the keyboard that's sticking...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

charlotte zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 40