Ga door naar hoofdinhoud

This is the Digital2 pad deluxe running Android OS 4.1 Jellybean. Google play store, front and back cameras, WI-FI connectivity, Multi-touch capability , G sensor technology, and built in speaker.

13 Vragen Bekijk alle

Why my device cannot download apps?

why my device will not download apps

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Have you checked if the storage space is full? (Settings -> Storage)

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Please be more specific. What message do you get, if any, when attempting to download an app? Is it downloading but not installing? Have you set your download and install storage settings to your external SD?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Globalnet Data Solution zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 70