Wont let me shoot

I loaded the gun without bullets and it wont let me shoot the gun or recock it can anyone help me with this

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe