Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Released September 16, 2016. Model 1660, 1778 Available as GSM or CDMA / 32, 128 or 256 GB / Rose gold, gold, silver, black, and jet black.

1681 Vragen Bekijk alle

How should I replace my iPhone 7?

Apple just repaired my iphone Screen. But the phone is in warranty and i want to get it replaced.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Then go back to apple?

English is probably not your first language but could you please explain again?

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sameer Nadim zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 21