Ga door naar hoofdinhoud

Model A1224 / Early 2009 / 2.66 GHz Core 2 Duo processor

103 Vragen Bekijk alle

How to remove baseboard

hello there

is there any way to remove baseboard from this imac?

thanks

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

You might want to offer more detail on why you think you need to remove the part and more descriptive on what you mean baseboard is not a normal term we use.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

If you mean the logic board, yes. Here's how: iMac Intel 20" EMC 2266 Logic Board Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

eleftherios` zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 31