How do I get the on/off switch fixed?

How do I get my on/off switch fixed? It broke off...

Thank you.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe