Ga door naar hoofdinhoud

Daisy Model 10 Carbine 400 shot BB repeating air rifle. Maximum velocity: 350 FPS. Maximum shooting distance: 195 yards. Lever cocking action. .177 cal. BBs. Part No. 300664-000

5 Vragen Bekijk alle

brand new bb gun will not fire?

My son received a bb gun for christmas and our first attempt to shoot it and it will not fire. When pumped it does not pull or make a noise?

please advise?

THanks

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

You may need to check the firing mechanism. Here's a guide:

Daisy Model 10 Carbine Firing Mechanism Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sjbgob Notrub zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 221