My MacBook late 2008 keyboard unresponding pls help

Need help! My macbook late 2008 keyboard not responding. Option and command are okay.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

2 opmerkingen:

Have you spilled any thing on it? Will an external; keyboard work correctly?

door

spilled = draufgepisst?? no

door

Voeg een opmerking toe