Ga door naar hoofdinhoud

One of the highest rated weather reading systems in 2016. Tons of features and functions for the meteorologist hobbyist in all of us.

10 Vragen Bekijk alle

App to receive signal from weather station to my phone.

Is there a app that i can get for my phone that i can receive the signal from my acu rite weather station.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Not 100% sure. have you checked page 12 of the manual?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Robert zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 19

Altijd: 158