My email account disappeared after recent upgrade to 7.0 from Blu

Recent upgrade by Blu to 7.0 is and now my email account app is present. How do I recover it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen