Ga door naar hoofdinhoud

Released in 2009, identified by Model # 1383. A class 1 LED Product.

6 Vragen Bekijk alle

Wireless mobile mouse 4000

My Microsoft wireless mobile 4000 stop working. The mouse arrow as stuck too screen .How do I fix it ?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

How do I fix the wireless mobile mouse 4000 from the arrow stuck on screen?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Does the pointer move when a different mouse is used (if not then the problem is not the mouse)?

Is the mouse turned on (there’s an on/off switch on the bottom)?

Is the battery fresh? Could it be dead?

Is the red laser working?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

the red laser for me is working but its not moving and the laser dont (bright down) or (bright up) when moving

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jay zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 768