voice command is stuck

my voice command is stuck on stupid i cant navagate anywhere on my phone

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe