Ga door naar hoofdinhoud

Identified by model number P774A-GR.

10 Vragen Bekijk alle

My tablet won't turn on

I tried changing different chargers to charge my tablet and tried holding the power button and it still doesn't work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

look in the actual charge port to see if theres any damage or fluff etc

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Brewing Master zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 55