Ga door naar hoofdinhoud

In North America, the Sedona came equipped with a 3.5 L V6 engine making 195 hp and a 4-speed automatic.

2 Vragen Bekijk alle

2005 Kia Sedona No dashboard lights

How do I get my dashboard lights working? Is it as simple as a dimmer switch? The fuses are OK.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

i have the same problem and need to know how to fix it but I have reading on obd key on engine off/cranking bulb on an 05 kia Sedona lx

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

John E Howard zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 630