My camera will not turn on. I put in a new fully charged battery and s

Camera will not turn on. New battery fully charged. Nothing happens at all.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe