My touchsmart is starting and see 4 color red green blue and white

my touchsmart is starting and see 4 color red green blue and white

stripes

suspect video card onboard bios not started

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe