Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Repair your Dyson DC 14 vacuum cleaner with a part replacement guide.

44 Vragen Bekijk alle

Why is my motor making a high pitched noise

My Dyson DC14 is jacking a high pitched sound and not sucking at at all. It sounds like the engine us running but not angaging somehow...

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

De essentiële toolkit

De meest behulpzame tools in onze meest compacte kit.

Koop nu

De essentiële toolkit

De meest behulpzame tools in onze meest compacte kit.

Koop nu

1 Antwoord

If your Dyson vacuum is emitting an unusual smell, see the Dyson Ball Animal Emits Unusual Smell or Noise problem page for possible causes and solutions.

Sounds like you have a clog. Try taking the bottom apart and cleaning the rollers and brushes out. Also, check the hose for an obstruction.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ben zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 4

Afgelopen 7 dagen: 55

Afgelopen 30 dagen: 225

Altijd: 6,857