having installed leopard 10 5 usb ports do not work

I upgraded my G4 1.5Ghz to leopard 10.5 and the usb ports do not work ..... how can I rectify this?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen
Verspreid de kerstsfeer
Krijg 12€ korting op je aankoop van 50€ of meer met de code FIXMAS12
Verspreid de kerstsfeer
Krijg 12€ korting op je aankoop van 50€ of meer met de code FIXMAS12

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Run your software updates till you get to 10.5.8

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Alan Mac Kay zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 684