Ga door naar hoofdinhoud

Released 2015 Model Number: POLSP01W

47 Vragen Bekijk alle

My Polaroid snap won’t respond

My Polaroid snap won’t turn off, take pictures, or switch the color filters. I tried replacing the SD card and charging it and nothing worked. Any ideas why?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

I have the same problem. I took a picture than put down the capture lense that pops up it didn’t turn off... I’m super mad.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Klara zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 6

Afgelopen 30 Dagen: 51

Altijd: 1,613