Cracked Screen LCD replacement on Blu Vivo 5r

How can I replace the LCD screen on my vivo 5r? Please help!

Please email me if you find something: gabbycer15@gmail.com

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe