Ga door naar hoofdinhoud

The OptiPlex 755 is an energy-efficient desktop computer designed for businesses. It was released in mid 2007.

26 Vragen Bekijk alle

Blinking Orange Light Only

Hi Guys any Idea why my Desktop can't power on.. when I push the power button. it only blinks.. and the color is Orange... I try to reseat the Power Supply, and Memory nothing happens.. please help guys.. thank you.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 10
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

This may help

https://www.youtube.com/watch?v=DQJoDb9c...

This is a comon problem with this machine

Hope this helps

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

JoeTech zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 16

Afgelopen 30 dagen: 73

Altijd: 29,013