even after hard reset screen stays black and no lights plus no logo

please help solve the problem urgent

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

2 opmerkingen:

Ok anything happen recently? drops? liquid damage? repairs? etc.

door

Does PC recognize it?

door

Voeg een opmerking toe