Ga door naar hoofdinhoud

How can I fix the broken X30 battery latch?

==X30 Broken Battery Latch==

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I learned that this can only be with by replacing it with a new one. Battery latch is a tiny piece of plastic lock that when you break it, you really need t replace it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

yoyoy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 208