Why is there a tick/knock between 5-10mph?

When I get between 5-10mph, I have a ticking/knocking sound. Not while idling either..

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe