Ga door naar hoofdinhoud

Released in 2013 as part of the IdeaPad series.

13 Vragen Bekijk alle

Location of cmos battery

My aunt forgot password of her Lenovo y410 laptop she asked me to reset it.when I turn it on it is asking for password and there is no other option like forgot password visible on the screen.

I don't know when exactly it was bought. It's processor is Intel celeron.it looks too old.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

By the looks of things the cmos battery is on the under side of the board:

Block Image

I think that's it.

Heres a video on how to get at it, it looks like a pain to get to, good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sumanth zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 22

Altijd: 1,150