Ga door naar hoofdinhoud

Digital AM/FM clock radio with large LED display. Model number NS-CLOPP2.

3 Vragen Bekijk alle

Turning off the alarm

I tried to shut off the alarm following the User Guide: by holding down the "lower volume" button. No luck.

I HAVE to get the alarm off.

Advice?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

have you tried snoozing then turning the alarm off then on again (on again so that it will go off next time)

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ann zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 708